HIT - interaktivní výukový koncept pro NC programování

HEIDENHAIN Interactive Training - HIT je multimediální výukový koncept pro NC programování určený pro odbornou výuku a další vzdělávání a školení programátorů a obsluhy NC strojů.

HIT-výukový koncept 
HIT usnadní vstup do oblasti NC programování řídicích systémů HEIDENHAIN. Je vhodný pro začátečníky i následné vzdělávání, jak pro samostudium, tak i pro školní výuku.

HIT-průvodní sešit
Průvodní sešity HIT slouží jako doporučení a návod pro práci s výukovým softwarem HIT. Shrnují jednotlivé studijní moduly, obsahují úlohy k procvičení i doplňující příklady. Po vypršení licence nebo ukončení kurzu jsou k dispozici jako studijní, referenční materiály.

HIT-výukový software
Didaktickou pomůckou při studiu jsou zejména videa, animované prvky a celá řada interakčních cvičení. Svůj pokrok ve výuce si můžete ověřovat v celé řadě znalostních testů, které jsou zařazeny vždy na konci jednotlivých studijních modulů

Programovací pracoviště
Programovací stanice je věrným obrazem řídicího systému obráběcího stroje na počítači. Bezplatná demo verze programovací stanice vám umožní provádět a graficky simulovat všechny programové úlohy HIT. Virtuální klávesnice umožňuje realizovat dialogy specifické pro řídicí systém stejně, jako na skutečné klávesnici řídicího systému.

Výuková platforma HEIDENHAIN
Výuková platforma HEIDENHAIN je odvozena z velmi rozšířené výukové platformy Moodle, používané ve školách a na univerzitách. Výuková platforma dává k dispozici veškerý výukový obsah, který je kdykoli přístupný i z mobilních koncových zařízení. Vyučující mají navíc ve svých třídách ve variantě PREMIUM možnost začlenit do výukové platformy vlastní výukové podklady.

HIT 3osé frézování

Výukový paketTyp licence 
HIT 3osé frézování Demo

informovat

vyzkoušet

HIT 3osé frézování Licence pro jedno pracoviště

informovat

koupit

HIT 3osé frézování Multilicence BASIS (20 pracovišť)

informovat

koupit

HIT 3osé frézováníMultilicence PREMIUM (20 pracovišť)
s možností vkládat vlastní materiály

informovat

koupit

HIT 3+2osé frézování

Výukový paketTyp licence 
HIT 3+2osé frézování Licence pro jedno pracovištěinformovat

koupit

HIT 3+2osé frézování Multilicence BASIS (20 pracovišť)informovat

koupit

HIT 3+2osé frézování Multilicence PREMIUM (20 pracovišť)
s možností vkládat vlastní materiály
informovat

koupit

Požádat o nabídku

HIT 3osé frézování Licence pro jedno pracoviště
Multilicence BASIS
Multilicence PREMIUM
Požádat o nabídku
HIT 3+2 osé frézováníLicence pro jedno pracoviště
Multilicence BASIS
Multilicence PREMIUM
Požádat o nabídku